Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzercia


Správy: 1:3 [3]
Strany: |< 1 [1]

Mongolia kilkadziesi¹t lat temu
prof. Ryszard Gradzinski 15.08.2006
Moj¹ znajomoœæ Mongolii zawdziêczam udziałowi w trzech polsko-mongolskich ekspedycjach paleontologicznych w latach 1964, 1965 i 1970.

Mongolsko pred niekoľkými desiatkami rokov ( preklad )
prof. Ryszard Gradzinski 15.08.2006
Za moje vedomosti o Mongolsku vďačím mojej účasti na troch poľsko-mongolských paleontologických expedíciách v rokoch 1964, 1965 a 1970.

10002Pohľad do histórie Mongolska
doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc. 28.03.2006
Turko-mongolské národy strednej Ázie od čias svojho prieniku do cisárskej Číny dynastie Chan a do cisárskeho Ríma (t.j. v 3. a 4. storočí n.l.) zohrali významnú úlohu v svetových dejinách.