Podzemie pod vežami - živá expozícia pre verejnosť

Jaskyňa pre turistov


Medvedia štôlňa - staré banské dielo 
spristupnené pre verejnosť


miesto kde sa oplatí zastaviť.
Sprístupnená jaskyňa Zlá diera na území Prešovského okresu, pri obci Lipovce
Hudba podľa môjho gusta!
www.raftingadventure.sk

www.dobrodruh.sk

Już od 1989 r. firma Air-Sport  
dzięki swoim skrzydłom ułatwia adeptom latania poznanie piękna trzeciego wymiaru – powietrza
www.extreme-sports.lt
www.klubpratel.wz.cz
www.4d.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy


Odporúcané stránky:
www.esperanto.sk
www.welzl.cz www.galeriaslovakia.sk
www.volny.cz/mongolia
www.vlasta.org
www.vanek.4d.skInzerciapopis_obrazka Poloha, rozloha, hranice
Nachádza sa vo východnej Európe na križovatke historických ciest medzi Baltickým a Čiernym morom a Európu a Strednou Áziou. Rozloha Ukrajiny je 603 700 kilometrov štvorcových. Na severovýchode hraničí s Ruskou federáciou, južné hranice tvoria brehy Azovského a Čierneho mora. Na západe hraničí s Rumunskom, Moldavskom, Maďarskom, Slovenskom, na severozápade s Poľskom a Bieloruskom.
Povrch
Značná časť územia Ukrajiny tvoria nížiny. Na juhozápade sa nachádza horský hrebeň Východných Karpát, kde najvyššie vrcholy dosahujú nadmorskú výšku 2000 metrov. Predhorie Karpát tvorí Podoľská pahorkatina s najvyššou kótou 471 metrov. Juhozápadne od Kyjeva sa nachádza Pridneprovská pahorkatina a na východe takzvaná Donecká pahorkatina s najvyššou kótou 367 metrov. Na juhu krymského polostrove sa ťahá v dåžke asi 130 kilometrov hrebeň monoklinálne uložených krasových planín s nadmorskou výškou do 1500 metrov.
Podnebie
Kontinentálne, na juhu sa mení na subtropické.
Vodstvo
Podstatná časť územia je odvodňovaná do Čierneho mora. Najväčšou riekou je Dneper, hraničnou riekou je Dunaj. Veľké rieky sú aj Dnester a Bug.
Obyvateľstvo a osídlenie
Dominantný podiel obyvateľov z 52 miliónovej Ukrajiny (72 %) sú Ukrajinci. 22 % tvoria Rusi a zvyšok Židia, Bielorusi, Moldavci, Poliaci, Tatári, Maďari, Rumuni a Bulhari. Na Kryme je evidovaných okolo 80 národností z celého sveta. V zahraničí žije okolo 3 miliónov Ukrajincov, z nich asi polovica v severnej Amerike.